Norgesdemokratene
Kriminelle utlendinger skal utvises

Kriminelle utlendinger skal utvises

Bare en streng innvandringspolitikk gir Norge økt trygghet. Kriminelle utlendinger skal ikke ha lov til å ferdes fritt i det norske samfunnet

Alle kriminelle utlendinger skal automatisk utvises fra Norge etter første dom. Hvis de ikke reiser ut umiddelbart eller etter straffesoning, skal de holdes i varetekt inntil deres utreise kan skje.

La det være sagt med en gang. Norge er stort sett et trygt og godt land. Det er derfor vi hjelper folk som flykter fra livstruende situasjoner. For Demokratene er det viktig og riktig, at Norge hjelper folk i nærområdene isteden for å innvilge «gullkortet» som på klart norsk heter – asyl i Norge.

Ja, vi skal også hjelpe til med nød og katastrofehjelp i katastrofeområder, slik at vi sørger for at mennesker som har kommet til Norge, snarest mulig kan vende tilbake til sine hjemland for å bygge opp sitt eget land – basert på en demokratisk styringsmodell – ikke sharia.

Vi må hjelpe til med ansvarlighet, ved ikke å gi opphold til grunnløse asylsøkere, som oppgir falsk identitet for å få et bedre liv i Norge. Å gi opphold til slike personer er og blir – helt feil. Ja, en misforstått godhet som undergraver viktige verdier som: Ytringsfrihet, demokrati, bærekraft og likestilling.

Norge har også etter min mening gitt alt for mange mennesker, også kriminelle, opphold i Norge. Dette er personer som helt klart skulle vært utvist og sendt ut av Norge. Etter 8 år som medlem av Utlendingsnemnda, så vet jeg godt hva jeg snakker om.

Asylindustrien er stor og koster alt for mange norske skattemilliarder – og det sier seg selv at dette må ta slutt. Jeg vil derfor tilbake på stortinget i 2021 for å rydde opp.

Artikkelen er også publisert på Lykten.no

Ja, nå er nok mer enn nok!

Følg oss