Demokratene Norge
Kun ett nasjonalkonservativt parti

Kun ett nasjonalkonservativt parti

Det finnes mange politiske partier i Norge, men det kun ett nasjonalkonservativt folkeparti. Derfor vil jeg som leder av Demokratene ønske alle velgere og politikere som ønsker nasjonalkonservativ politikk velkomne til Demokratene.

Det finnes nemlig bare ett politisk parti i Norge som betrakter verdikonservatisme og den solidariske velferdsmodell som nødvendige forutsetninger for å videreføre vårt gode samfunn.  Og det finnes bare ett politisk parti i Norge du kan stole på i kampen mot EU, EØS og Schengen. I kampen mot snikglobalisering, snikinnvandring og snikinnmelding i EU.

Wiki: Nasjonalkonservatisme er en retning innenfor konservatismen i Europa som, i større utstrekning enn liberalkonservatismen, betoner nasjonalstatens rolle, vektlegger nasjonale interesser, og er mer opptatt av tradisjonelle sosiale og etiske syn. Nasjonalkonservative i Europa er som regel skeptiske til økt europeisk integrasjon, og ønsker enten en tilbaketrekning eller begrensning av EU-samarbeidet, og en restriktiv innvandringspolitikk

Artikkel fra VG: Sylvi Listhaug sier hun får frysninger av ordet.

Et eksempel på en slik snikinnmelding er da partiene på Stortinget vedtok at Norge skulle innlemmes i EUs tredje energimarkedspakke og slutte seg til EUs energibyrå. Resultat av denne snikinnmeldingen fikk vi denne uken, da den nye strømkabelen mellom Norge og Tyskland (Nordlink) ble koblet til det norske kraftnettet. Konsekvensen av denne tilkoblingen kan vi lese om i Nettavisen E24: Kabeltilkobling med Tyskland firedobler strømpriser.

Det neste som står for tur hva gjelder snikinnmelding i EU, er regjeringens forslag til gjennomføring av EUs fjerde jernbanepakke. EUs fjerde jernbanepakke betyr at norsk forvaltning av sikkerheten kan overstyres av EUs jernbanebyrå. Regjeringen, med Frp på vippen, ønsker i praksis at norsk forvaltning av norske jernbaner underlegges EU. Og sånn fortsetter det, og fortsetter, uavhengig av hvem som er i regjering, og hvem som er støttepartier til regjeringen.

Men dette må ta slutt. Derfor er Demokratene imot enhver snikinnmelding i EU og imot globaliseringen som ødelegger vår norske kultur, våre verdier, vår frihet og demokrati. Demokratene vil trygge Norge ved å videreutvikle og opprettholde Norge som et fritt, selvstendig land som er eid og styrt av norske innbyggere.

Ønsker man en ny politikk, en ny ideologi som erklærer liberalismen død, og som vil skape en fremtid bygd på nasjonalkonservativ politikk, er Demokratene det eneste alternativet i Norge.

Innlegget er også publisert i Lykten.no

Nok er nok.Nyhetsbrev!

Ikke glem å melde deg på vårt nyhetsbrev.
Første utsending skjedde i midten av november 2020.