Demokratene Norge
Pixabay

Lille lille speil på veggen der – hvorfor må vi tillate ACER avtalen her ?

Må vi virkelig sitte her og bare godta det som regjeringen bestemmer ?
Vet du ikke helt hva Acer er sier du…. Vel her kommer en kort oppdatering.

EUs «energimarkedspakker» er sett med lover og regler som skal gjelde energimarkedene i EU. Disse er aktuelle for Norge gjennom EØS-avtalen. Vi er som kjent en del av energimarkedet i EU gjennom rørledninger for gass og kabler for strøm. Den første «pakken» kom i 1996, den andre kom i 2003 og den tredje ble vedtatt i 2009. Acer er en del av den tredje pakken.

I 2009 tenker du akkurat nå? Og vi snakker om det først NÅ?
En god tanke!!!  Én ting er å vedta lover og regler på EU-nivå. En annen ting er å innføre dem fra land til land. Det skal høres, utredes og diskuteres – og for Norges del må det avgjøres om reglene er EØS-relevante. Ting tar tid. Grunnen til at vi snakker om disse tingene nå, er at Stortinget denne måneden skal ta stilling til om Norge skal slutte seg til EUs tredje energimarkedspakke – og dermed Acer.

Som en del av den tredje «pakken» skal hvert EU/EØS-land opprette en uavhengig reguleringsmyndighet for energi (RME). Disse skal passe på at reglene for energimarkedene følges. At hvert lands RME er uavhengig, betyr at nasjonalstatenes myndigheter ikke kan instruere RME-en i ulike saker. I stedet skal RME-ene koordineres av et EU-byrå med det ganske lange navnet Agency for the Cooperation of Energy Regulators. Dette forkortes gjerne til Acer.

Meningen med Acer er å sørge for at reguleringen av energimarkedene blir likere fra land til land: Ta det beste fra det som virker og overføre til land der ting ikke fungerer så godt. Det kan handle om pris soner, forbrukerrettigheter, konkurranseregler og så videre. Tanken er at dersom de nasjonale markedene fungerer bedre både hver for seg og sammen, vil energiressursene utnyttes bedre og vi får mindre sløsing.

Noen kritikere frykter at Acer i ytterste konsekvens skal kunne pålegge Norge å bygge flere utenlandskabler og at det igjen skal kunne drive kraftprisene opp (gitt at prisene er høyere «ute» enn hjemme). Høyere kraftpriser er negativt for kraftkrevende industri og kan føre til tap av arbeidsplasser.

Én ting er hva EU og Acer kan bestemme i dag, en annen ting er hvilke regler og hvilken makt som blir gitt Acer i framtida. Flere «pakker» med lover og regler er på vei, og enda flere vil komme. Vi risikerer at de neste «pakkene» ikke vil fungere spesielt godt for oss. Til det vil noen svare at Norge kan si ja til et sett med regler i dag og så trekke seg ut senere hvis ting endrer seg. Andre vil hevde at det i praksis er lettere å tre inn i et EU-samarbeid enn ut.

Så da kjære borgere av Norge – hva er viktigst for deg…. Å la EU gjøre sitt inntog via den sittende Regjering vi har i dag, eller stå i mot og kjempe for uavhengighet fra EU ved å stemme Demokratene….. Valget er ditt….

Harald Christian Hofstad
Studieleder Demokratene Trøndelag
Mobil: 455 13 561
E-post: harald.christian.hofstad@gmail.com


Nyhetsbrev!

Ikke glem å melde deg på vårt nyhetsbrev.
Første utsending skjedde i midten av november 2020.

Følg oss

Ikke vær sjenert: ta kontakt! Vi elsker å møte nye interessante mennesker — og å få nye venner.