Demokratene Norge

Innvandringen til Norge skal være sterkt begrenset og kontrollert!

Innvandringen til Norge skal være sterkt begrenset og kontrollert!Innvandringen til Norge skal være sterkt begrenset og kontrollert!

Demokratene vil at innvandringen til Norge skal være sterkt begrenset og kontrollert. Jo mer omfattende innvandringen er, og jo raskere det skjer, desto større er sjansene for at det oppstår parallelle samfunn etter etniske og sosiale skillelinjer. En slik utvikling er konfliktskapende og lite fremtidsrettet.

Derfor må hovedregelen være at mennesker skal hjelpes så nært sitt eget hjemland som mulig, og at flyktninger skal vende hjem til eget land når situasjonen tillater det. Det gir bedre bruk av ressurser, og er mindre belastende for den det gjelder og deres familie.

Kriminelle handlinger fra utlendinger som medfører over to måneders fengselsstraff må derfor automatisk føre til utvisning fra Norge. Demokratene vil at innvandringen til Norge skal være sterkt begrenset og kontrollert. Jo mer omfattende innvandringen er, og jo raskere det skjer, jo større er sjansene for at det oppstår parallelle samfunn etter etniske og sosiale skillelinjer.

Illustrasjon: Fremmedkulturell innvandring til Europa og Norge

En slik utvikling er konfliktskapende og derfor lite fremtidsrettet. Derfor må hovedregelen være at mennesker skal hjelpes så nært sitt eget hjemland som mulig, og at flyktninger skal vende hjem til eget land når situasjonen tillater det. Det gir bedre bruk av ressurser, og er mindre belastende for den det gjelder og deres familie.

Demokratene i vil også arbeide for å gjøre regelverket enklere for å kunne returnere utlendinger som begår kriminelle handlinger. Kriminelle handlinger som medfører over to måneders fengselsstraff fører automatisk til utvisning for personer som ikke har norsk statsborgerskap.

Dersom noen utlendinger reiser tilbake til det landet de søker beskyttelse fra, så skal oppholdstillatelse i Norge snarest inndras og folkene sendes hjem. Nok er nok!

 
 
 
Vidar Kleppe - Demokratene
Vidar Kleppe
Politisk nestleder i Demokratene

Publisert av Tor-Andre Hopen
Følg oss på facebook Innvandringen til Norge skal være sterkt begrenset og kontrollert!

 
 
Politikk Konservatisme Nasjonalisme Valg2021 Valg2023 Stortingsvalg Fylkestingsvalg Kommunevalg EØS EU ACER Schengen NeiTilEU NeiTilEØS NeiTilSchengen NeiTilACER Innvandring Islam StoppIslam #