Demokratene Norge
Vindmøller
Pixabay

Vindmøller lønner seg ikke!

For det første lønner det seg ikke økonomisk uten statlige subsidier, og for det andre er de miljømessige skadene alt for store.

Demokratene har lenge vært det eneste partiet som er fullstendig imot vindmøller på land og i vann. For det første lønner det seg ikke økonomisk uten statlige subsidier, og for det andre er de miljømessige skadene alt for store. De dreper store mengder fugl og inntekter i tillegg til at de ikke er resirkulerbare, og produksjonen i seg selv er et stygt kapittel

Motvind Norge krever nå at alle vindkraftkonsesjoner som ikke er påbegynt, skal trekkes tilbake.

Begrunnelsen er enkel. Vindkraftutbygging er dårlig areal-, nærings- og distriktspolitikk fordi den ødelegger for turist- og reindriftsnæringen. Vindkrafta gir store økonomiske fordeler til noen spekulanter og utenlandske fond, mens samfunnet og den enkelte må betale for ulempene gjennom høyere nettleie, tap av natur, synkende eiendomsverdier, støy og forurensning. Den skaper nesten ikke varige arbeidsplasser i Norge.

https://www.aftenbladet.no/meninger/debatt/i/mROlGL/ut-med-vind-inn-med-vann-og-enk

I slutten av februar 2020 arrangerte Demokratene Viken en debatt på Litteraturhuset i Oslo. Ingen hadde lyst til å stille mot Morten Jødal fra Klimarealistene. Cicero i Norge er statlig drevet, og har 81 ansatte. De ville heller ikke stille opp, og Debatten i NRK samme kveld ble avlyst fikk vi vite.

Her kan dere se hva Cicero skriver om seg selv:

CICERO ble opprettet i 1990 av den norske regjeringen og fikk i mandat å utvikle kunnskapsgrunnlaget i nasjonal og internasjonal klimapolitikk. I dag er CICERO en uavhengig forskningsstiftelse med tilknytning til Universitetet i Oslo og vår visjon er å forutse og svare på samfunnets klimautfordringer med forskning og formidling av høy internasjonal standard.

https://cicero.oslo.no/no/om-oss

Følg oss

Ikke vær sjenert: ta kontakt! Vi elsker å møte nye interessante mennesker — og å få nye venner.