Demokratene Norge

Norge skal ikke være et fristed for illegale innvandrere!

Norge skal ikke være et fristed for illegale innvandrere!Norge skal ikke være et fristed for illegale innvandrere!

Illegale innvandrere som pågripes i Norge skal hjemsendes straks. Dersom retur til hjemlandet ikke er mulig skal de sendes til et tredjeland som Norge samarbeider med. Politiet har anledning til å bruke tvang om nødvendig ved utsendelse enten til hjemlandet eller til leire som Norge disponerer i utlandet.

Norge må aktivt arbeide for politisamarbeid med andre land for å få stoppet organisert menneskesmugling og handel med kvinner og barn. I tillegg må grensekontrollene forsterkes. Demokratene vil derfor arbeide for at Norge melder seg ut av EØS og Schengen-samarbeidet slik at vi igjen får full råderett over eget land og egne grenser.

 
 
 
 
Vidar Kleppe - Demokratene
Vidar Kleppe
Politisk nestleder i Demokratene

Publisert av Tor-Andre Hopen
Følg oss på facebook Norge skal ikke være et fristed for illegale innvandrere!

 
 
Politikk Konservatisme Nasjonalisme Valg2021 Valg2023 Stortingsvalg Fylkestingsvalg Kommunevalg EØS EU ACER Schengen NeiTilEU NeiTilEØS NeiTilSchengen NeiTilACER Innvandring Islam StoppIslam #