Demokratene Norge
Standard bakgrunnsbilde

Kristiansand: Spørsmål til ordfører Jan Oddvar Skisland fra Demokratenes bystyregruppe

Spørsmål til ordfører Jan Oddvar Skisland fra Demokratenes bystyregruppeSpørsmål til ordfører Jan Oddvar Skisland fra Demokratenes bystyregruppe

Kristiansand kommune
Att: Ordfører Jan Oddvar Skisland

Ærede ordfører!

 
De fleste riksmedier har den siste tid kunngjort svært alvorlige forhold rundt ansettelsen av Nicolai Tangen som ny sjef i Oljefondet. En mulig smøretur for kjente samfunnstopper både fra Kristiansand og andre steder i landet har utløst en skandale der det nå stilles spørsmål om: Vennskap, habilitet, smøring knyttet til Tangens vandel.

Det er foreslått gransking av både AP, SV, SP og en rekke andre partier på nasjonalt nivå. Selv statsministeren uttaler seg kritisk. Det reises også svært viktige etiske spørsmål om Nicolai Tangen sitt forhold til skatteparadis, aggressiv skatteplanlegging og ikke minst kundelister.

I Kristiansand har det gjennom en rekke medier over lang tid blitt hevdet fra flere politikere at vennskap, inhabilitet og forhold som sterkt minner om kameraderi har preget forhold som knytter seg opp mot kommunen og Cultivas sponsing av milliardæren Tangen sitt utstillingslokale for kunsten sin.

Blant annet vet vi at det har forekommet til dels tvilsomme prosesser rundt tidligere ordfører Grundekjøn som også var med til USA turen som omtales i disse dager. En annen som var med på USA turen er en museumsdirektør i SKMU.

Dessuten er det kjent at det har forekommet til dels uortodokse prosesser knyttet til flere forhold i hele det nettverk som mot befolkningen i Kristiansands vilje har stemt gjennom både nasjonal og lokal ressursbruk på Kunstsilo.

Det er også reist krav om at man i en granskning av de nasjonale forhold må se på de skatte-etiske sidene av forhold rundt bysbarnet Nicolai Tangen.

Saken som ruller nasjonalt har helt klare forgreninger og samme type mønster som Kunstsilosaken har hatt lokalt.
Demokratene vil derfor be om at det snarest nedsettes et uavhengig granskingsutvalg som både undersøker og kvalitetssikrer at vår kommune ikke er eller blir innblandet i en mulig korrupsjonsskandale knyttet til ovennevnte forhold.

Demokratene vil derfor stille ordføreren følgende spørsmål: Vil ordføreren og hans parti/koalisjon støtte et forslag om en lokal uavhengig gransking med lokal relevans – de samme krav som vi nå blant annet ser på nasjonalt hold fra AP, SV og SP?

Kristiansand 20. april 2020

 

Vidar Kleppe - Demokratene
For Demokratenes bystyregruppe
Vidar Kleppe
Gruppeleder

Publikasjonsansvarlig Tor-Andre Hopen
Følg oss på facebook Kristiansand: Spørsmål til ordfører Jan Oddvar Skisland fra Demokratenes bystyregruppe

 
 
Politikk Konservatisme Nasjonalisme Valg2021 Valg2023 Stortingsvalg Fylkestingsvalg Kommunevalg EØS EU ACER Schengen NeiTilEU NeiTilEØS NeiTilSchengen NeiTilACER Innvandring Islam StoppIslam Muslim Muslimer Moske #