Demokratene Norge

Ensomhet tar for mange liv!

Ensomheten i rike Norge tar for mange liv!Ensomheten i rike Norge tar for mange liv!

Nå går året 2019 mot slutten og det gir tid til ettertanke og refleksjoner om forbedringer i 2020. Jeg mener derfor bestemt at hvordan vi behandler våre eldre hederskvinner og menn som har vært med å bygge opp fedrelandet gir svaret på hvilke kvaliteter vi som medmennesker – og hvilke verdier nasjonen Norge er bygget på.

Faktum er at ensomhet blant nordmenn i rike Norge er et økende samfunnsproblem som dessverre tar altfor mange menneskeliv i alle aldre og samfunnslag. Det er urovekkende og ingen god diagnose – at spesielt så gjelder dette eldre mennesker – og mennesker med ulike sosiale utfordringer som bor hjemme alene.

Vi må derfor alle som medmennesker i 2020, kunne bidra med litt mer av vår tid for å bekjempe ensomheten som allerede har tatt for mange menneskeliv i Norge. Jeg personlig vil i det nye året besøke enda flere mennesker i Kristiansand og Agder som er ensomme aleneboende.

Et av mine andre mål og viktige ønsker for 2020, er at alle kreftsyke i Norge må gis en langt bedre oppfølging på alle nivåer – dette inkluderer selvsagt gratis kreftmedisinen til alle kreftpasienter som virker og redder liv. Dette har faktisk rike Norge penger til – om flertallet av stortingspolitikerne ønsker det.

 
 
 
Vidar Kleppe - Demokratene
Vidar Kleppe
Politisk nestleder og folkevalgt for Demokratene

Publikasjonsansvarlig Tor-Andre Hopen
Følg oss på facebook Ensomhet tar for mange liv!

 
 
#Valg2021 #Valg2023 #Stortingsvalg #Fylkestingsvalg #Kommunevalg #Helse #Psykiatri