Demokratene Norge

Alle kreftpasienter må få medisinen som virker

Alle kreftpasienter må få medisinen som virker
Nestleder i Demokratene, Vidar Kleppe.
Denne sommeren og høsten har jeg dessverre fått høre en enda en rystende historie om manglende behandling og nei til  kreftmedisin som virker. Demokratene mener bestemt at er stikk i strid med god takt og tone i norsk velferd, å bygge ned helsetilbudet i by og bygd. Norge har råd til å opprettholde og videreutvikle og styrke norske sykehus  “Norge rundt” med økt faglig kompetanse og en bedre kreftomsorg. Skriver Ordførerkandidat for Demokratene i Nye Kristiansand, Vidar Kleppe og fortsetter
Pengene som skal til for gjennomføre økt overlevelse og en bedre  kreftomsorg for det norske folk – er helt klart til stede i et så rikt land som Norge.
Videre må alle norske kreftpasienter få den beste kreftmedisinen som virker og redder liv. Det må bli slutt på at det er lommeboken til den enkelte som skal avgjøre liv og død i Norge. Noe er galt når Norge har tatt på seg rollen som et av verdens mest sjenerøse sosialkontor, da er det “rett og slett” en skammelig og stor feilprioritering å legge ned – og ikke gi gratis kreftmedisin til norske kreftpasienter som kjemper for sitt liv.
Ærlig talt! Det skal da ikke være lommeboken til den enkelte som skal avgjøre liv eller død i  Norge.
Demokratene støtter derfor alle gode krefter som vil opprettholde akuttmedisinsk tjenestetilbud  – og en livreddende moderne kreftbehandling som redder liv. Videre må storting og regjering pålegge helseministeren Bent Høie en klar instruks som ivaretar et topp moderne, fullt utrustet – og et uavkortet helsetilbud til alle nordmenn i by og bygd – som trenger den rette helsehjelpen og behandlingen for å overleve.