Demokratene Norge

Kjønnssegregering og islam.

Kjønnssegregering og islam.I et blogginnlegg på Nettavisen kritiserer Mina Bai at Høgskolen i Oslo og Akershus under et arrangement for unge muslimer tillot kjønnssegregering. Gutter og jenter satt på hver siden av salen. Mina Bai mener at kjønnssegregering har mer med islamisme å gjøre enn med islam. Med andre ord mener hun at denne typen segregering er et resultat av en ekstrem fortolkning av islam og ikke islam i seg selv. Det er Demokratenes leder i Oslo, Max Hermansen, uenig i.

«Jeg forstår ikke hvordan Mina Bai kan skrive at dette ikke er helt alminnelig islam. Vi vet jo alle at alle moskeene i Norge – over 150 av dem – er svært kjønnssegregerende; eller mer riktig; kvinnediskriminerende og kvinneundertrykkende,» skriver Hermansen på sin egen blogg.

«Ofte har kvinnene en egen inngang til moskeen, som ikke er like fin som hovedinngangen forbeholdt menn. Kvinnene må sitte bak et skjermbrett eller på bakrommet, om de i det hele tatt får komme i moskeen når mennene har sine møter. Kvinner får heller aldri tale fra talerstolen, for mennene,» slår han fast, og fortsetter:

«Kjønnsapartheid – som Mina Bai også kaller det – er grunnleggende i islam. Koranen har flust med vers som ikke bare oppfordrer til, men krever at kvinnen skal være nummer to etter sin mann, eller nummer tre bak sin sønn. Selv synes jeg verset hvor det står at mannen skal tukte sin hustru, men ikke slå henne i ansiktet for da kan hun bli stygg, er særlig “interessant”. Dette må vel Mina Bai kjenne til!?

Mine hovedspørsmål er: Er det slik at disse moderate muslimene prøver å lure oss? Til å tro at islam ikke er kvinneundertrykkelse satt i system? Til å tro at det ikke er et generelt og stort problem med muslimers kvinneundertrykkelse overalt hvor de er?»